未命名的设计 - 1
Saopštavamo da odaberete - 1

Certifikat

  • sertifikat
  • certifikat (2)
  • certifikat (3)
  • certifikat (4)
  • certifikat (5)
  • certifikat (6)
o nama
a08dce8c69f243e1b18ca99dadd328d4

Vjerujemo da dobar odnos prema usluzi poboljšava imidž kompanije i osjećaj kupaca za kupovno iskustvo.Uz pridržavanje koncepta upravljanja „orijentirano na ljude“ i principa zapošljavanja „poštivanja talenata i davanja punog igranja njihovim talentima“, naš upravljački mehanizam koji kombinuje poticaje i pritisak stalno se jača, što u velikoj mjeri podiže našu vitalnost i energije.Koristeći ovo, naše osoblje, posebno naš prodajni tim, kultivirano je da bude industrijski profesionalci koji rade na svakom poslu entuzijastično, savjesno i odgovorno.

Iskreno želimo da se “sprijateljimo” sa kupcima i insistiramo na tome.

vidi više